แว่นเชื่อมตัดแสง,จำหน่ายแว่นเชื่อมตัดแสง,เสกสันต์ ฮาร์ดแวร์

แว่นเชื่อมตัดแสง,

 

 

จำหน่ายแว่นเชื่อมตัดแสง,

 

 

เสกสันต์ ฮาร์ดแวร์

 

 

แว่นเชื่อมตัดแสง

 

 

แว่นเชื่อมตัดแสง

 

 

          งานเชื่อมตามสภาพการทำงานทั่วไป ที่มิได้อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น งานเชื่อมโครงหลังคา งานเชื่อมโครงสร้างที่ต้องเชื่อมตามสถานที่ปฏิบัติงาน หรือตามร้านเชื่อมเล็กๆ ซึ่งยังคงเห็นช่างเชื่อมส่วนใหญ่ใส่หมวกไหมพรม หรือเสื้อยืดคลุมใบหน้า แล้วก็ใส่แว่นตาดำปฏิบัติงานเชื่อม จากการสอบถามว่าทำไมถึงไม่ใส่หน้ากากเชื่อม คำตอบที่ได้คือ  มันเกะกะ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน  แต่เมื่อเทียบความเข้มของแว่นตาดำกับกระจกที่ใช้ในการเชื่อมแล้ว มีความเข้มที่แตกต่างกัน สามารถทดลองได้โดย ใส่แว่นตาดำแล้วมองดวงอาทิตย์ที่แสงจ้า กับใช้กระจกที่ใช้ในการเชื่อม  จะพบความแตกต่างในการมองเห็นดวงอาทิตย์

 

 

ข้อปฏิบัติในการเชื่อมโลหะ เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อม ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์การเชื่อมให้มีความสมบูรณ์ใน การใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้า

2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม

3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้ถูกต้องทุกครั้งในการเชื่อม จะเป็นชนิดสวมหัว (Halmet shield) หรือชนิดมือถือ (Hand shield) ก็ได้ check here และต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน ตามลักษณะงานที่นำไปใช้ และจำนวนกระแสไฟเชื่อมด้วย

4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

5. ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ควรมองแสงอาร์กด้วยตาเปล่า

6. บริเวณงานเชื่อมควรมีฉากป้องกันแสงอาร์ก เพื่อมิให้รบกวนบุคคลอื่น

7. บริเวณทำงานเชื่อมไม่ควรเปียกชื้นเพราะจะทำให้ไฟฟ้าดูด ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นได้

8. บริเวณทำงานเชื่อมจะต้องปราศจากสารไวไฟชนิดต่าง ๆ 9. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

 

 

เสกสันต์ ฮาร์ดแวร์

          การทำงานช่าง สิ่งที่สำคัญคือ เครื่องมือ เพราะเครื่องมือจะช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษา งานติดตั้ง งานซ่อมแซม/ดัดแปลง หรืองานผลิต ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือวัด ตัด ตอก เจาะ ไส ประกอบการเชื่อมประสาน เครื่องมืองานช่าง หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการซ่อม สร้าง และดัดแปลงเกี่ยวกับงานช่าง เช่น การดัด การตอก การวัด การเจาะ การไส การติดตั้ง เครื่องมือที่จำเป็นในงานช่างพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้และสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน สามารถแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องมือประเภทเจาะ เครื่องมือประเภทไสตกแต่ง เครื่องมือประเภทจับยึด เครื่องมือสำหรับขันและไข เครื่องมือสำหรับตอก เครื่องมือสำหรับตัดและผ่า เครื่องมือสำหรับวัด เครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยทุ่นเเรงในการทำงานเเละกระทำวัตถุโดย มีเพิ่มกำลังหรือขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ ทำให้มีความสะดวกเเละช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น ต่อมามนุษย์ได้ดัดเเปลงเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือกลทางไฟฟ้าที่มีกำลังมากขึ้นหลายเท่าจากเครื่องมือธรรมดา

 

 

          เสกสันต์ ฮาร์ดแวร์ จำหน่ายเครื่องมือช่างทุกประเภท อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่างทุกประเภท ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ ช่างซ่อมเครื่องจักร ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ช่างประปา ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ มีพร้อมให้บริการลูกค้า

 

 

สนใจติดต่อ เสกสันต์ ฮาร์ดแวร์

 

 

546/11-12 ถนนสาธุประดิษฐ์ 40 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

Phone : 09-5517-8577

 

 

Website : saksanhardwere.thailandpocketpages.com

 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “แว่นเชื่อมตัดแสง,จำหน่ายแว่นเชื่อมตัดแสง,เสกสันต์ ฮาร์ดแวร์”

Leave a Reply

Gravatar